Zgodovina

Mladinske selekcije NK Krško, so bile v drugi polovici devetdesetih let zelo napredno usmerjene. Imeli smo usposobljen strokovni kader, organizacijsko urejen klub ter vizijo nogometne šole s tedenco po povezovanju celotnega nogometnega Posavja. Po združevanju mlajših kategorij z NK Brežice je prišlo do prekinitve sodelovanja kar je pomenilo stagnacijo. Takrat smo imeli kar nekaj sezon probleme s sestavo mladinskih ekip saj je ob sodelovanju z NK Brežice kar nekaj igralcev prenehalo s treniranjem.  Tako smo kar nekaj sezon s težavo našli še dovolj igralcev za popolnitev ekip vseh starostnih kategorij, ki so bile potrebne, da je članska ekipa še lahko tekmovala v 2. SNL.

Temelje za postopni preobrat se je pričel v letu 2003, ko je v Krškem pričela z delovanjem Otroška nogometna šola Posavje. Iz šole so začele izhajati generacije, ki so popolnjevale mlajše kategorije NK Krško. Tako že lahko vidimo pozitiven vpliv v številu vadečih nogometašev v klubu. Seveda pa so se hkrati z večjim številom selekcij pričeli pojavljati drugi problemi, ki so iz tega izhajali. Slabšanje pogojev za delo, ker ni bilo dovolj kakovostnih igrišč za vadbo vseh selekcij, tudi ustrezno usposobljenih trenerjev je primanjkovalo. Organizacija delovanja mladih selekcij je šepala. Vse to je narekovalo slabe možnosti za razvojni napredek. In potrebno se je bilo odločiti za kakovostni preboj.

Zavihali smo rokave in s pomočjo nekaterih prijateljev kluba uspeli pripeljati v Krško veliko igrišče z umetno travo, ki bo nared v mesecu marcu 2010. Hkrati smo ustanovili Nogometno šolo NK Krško, ki deluje kot sekcija Nogometnega društva Posavje Krško. V njej bomo skrbeli za izboljšano organizacijo šole, izobraževanje trenerjev, povečali kakovost treningov… Vse z željo po napredku in našim prvim večjim tekmovalnim ciljem – z uvrstitvijo v 1. SNL v kategorijah U14, U16 in U18. S tem bomo pripeljali do novega nogometnega prebujenja Krškega in ga pripeljali na tiste nivoje kjer se mladinske selekcije NK Krško še niso nahajale.

Zadnja novice

pogovor s predsednikom
Opravili smo pogovor s predsednikom NK Krško, Slivšek Jožetom o trenutnem dogajanju v klubu in načrtih za prihodnost. G. predsednik, lahko osvetlite trenutno dogajanje v…