ZA NAPADOM NA NK KRŠKO SO SKRITI INTERESI

V preteklem tednu je vodstvo nogometne šole NK Krško na novinarski konferenci zoper NK Krško izreklo veliko neresnic in zavajanj, ki nepopravljivo škodijo ugledu kluba in blatijo trenutno vodstvo kluba. V nadaljevanju želimo predstaviti dejansko stanje v klubu, ki je tarča medijskega napada vodstva nogometne šole, za katerim se skrivajo konkretni zasebni interesi.

Sklicatelji izredne skupščine, ki bo 25. januarja, javnost zavajajo z neresničnimi podatki o dolgu kluba in mu napovedujejo celo propad. Zagotavljamo, da do tega ne bo prišlo. NK Krško ne bo propadel in bo deloval še naprej z vsemi mladinskimi selekcijami in prav tako s člansko. Dolg do bivšega investitorja je pogojen, poplačilo pa odvisno od dejanskih prestopov igralcev članske ekipe. Preostali dolg je prav tako nižji od predstavljenega v javnosti.

Sanacijski načrt reševanja določenih finančnih težav je bil pripravljen že v mesecu novembru 2018, ko se je predvidevalo zmanjšanje stroškov celotne članske ekipe za polovico, kar se je že izvršilo. Dodatno so se aktivnosti usmerile v pridobivanje novih sponzorjev, ki pa so v preteklih tednih zaradi enostranskih dejanj nogometne šole močno otežene. Kljub vsemu smo prepričani, da bomo dosegli zastavljen cilj ter stabilizirali klub do začetka naslednje sezone.

Tudi glede UEFA sredstev vodstvo nogometne šole zavaja, saj so bila v preteklih letih vedno porabljena za delovanje mladinskega pogona in tudi v prihodnje bo tako. Dejansko je bilo nogometni šoli v letu 2018 poleg vseh 50 tisoč EUR planiranih UEFA sredstev dodeljenih 7 tisoč EUR sredstev več od načrta. NK Krško pa poleg tega že vsa leta vlaga sredstva v skupne stroške delovanja nogometne šole (elektrika, plin, voda, itd).

Izpostavljamo pa, da nogometna šola ne spoštuje medsebojne pogodbe, saj ni pripravila poročila o porabi sredstev v letu 2018, prav tako ni predstavila finančnega plana za leto 2019. Takšne kršitve vzbujajo dvome o transparentni porabi sredstev na podlagi medsebojne pogodbe o izvajanju dejavnosti programa nogometne šole.

Očitano nam je bilo sprejetje novih članov s strani NK Krško, kjer gre za lokalne podjetnike, politike in osebe, za katere menimo, da lahko pomagajo pri sanaciji trenutne situacije v klubu, saj se želijo kot prostovoljci vključiti v delovanje kluba. NK Krško je tudi na zadnji seji UO, v skladu s statutom, sprejel 14 novih članov, ki so bili predlagani s strani nogometne šole.

Nogometna šola poskuša zavajajočo višino finančnega dolga rešiti s sodelovanjem investitorja, ki pa še ni bil predstavljen s strani predlagateljev. Predstavnik investitorja je bivši predsednik NK Krško. Pogodba z družbo JSP je bila sklenjena v času njegovega predsedovanja.

NK Krško predstavlja največji športni kolektiv v Posavju. V preteklih 10-ih letih smo bili na podlagi dobrega dela prostovoljcev priča uvrstitvi v PLTS ter izjemnemu izboljšanju pogojev delovanja kluba in nogometne šole. Vodstvo kluba, predsednik NK Krško in člani UO, so bili predstavljeni kot nesposobni voditi društvo, vendar je ravno v tem času klub dvignil prepoznavnost v širši regiji, močno izboljšal infrastrukturne pogoje ter združeval nogometne navdušence v Posavju.

Na podlagi vseh dogodkov, blatenja vodilnih NK Krško ter manipulacij s širšo javnostjo, ocenjujemo, da gre v tej zgodbi za željo nekaterih posameznikov po prevzemu NK Krško. Določene osebe, ki so zaposlene v nogometni šoli, želijo prevzeti društvo NK Krško ter posledično nadzorovati višino svojih izplačil. Načrtuje se tudi vstop novega »skrivnostnega« investitorja pod taktirko bivšega predsednika NK Krško, kjer so v ozadju poslovni interesi, za katere menimo, da ne sodijo v posavski nogomet. Pretekli format sodelovanja z družbo JSP ni bila najboljša pot za naš klub in menimo, da za NK Krško taka pot tudi v prihodnje ni primerna. Trenutno vodstvo nogometne šole si je v preteklih letih že poskušalo prilastiti sredstva iz prestopov igralcev in delovalo v smeri trženja igralcev. To je bilo na zahtevo nogometne šole tudi opredeljeno v pogodbi o medsebojnem sodelovanju, ki je bila podpisana s strani bivšega predsednika NK Krško.

Vsem pravim podpornikom kluba sporočamo, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, pustili zeleno srce na igrišču in se borili za obstanek v PLTS. Želimo si tudi, da bi lokalno okolje prepoznalo naš trud ter podprlo NK Krško.

Vodstvo NK Krško